ANJEL VIANOC 2018

V Tatranskej galérii v Poprade sa v dňoch od 6. 12. 2018 - 31. 1. 2019 konala tradičná výstava detskej výtvarnej tvorby ANJEL VIANOC 2018, na ktorej boli vystavené aj výtvarné diela našich žiakov. Ako škola zároveň gratulujeme Nelke Ogurčákovej, ktorá na tejto výstave získala za svoje výtvarné dielo diplom a čestné uznanie v kategórii ZUŠ. Ďakujeme našim žiakom za skvelú reprezentáciu výtvarného odboru a našej školy.