V krajine maľovanej 3

 

Výstava výtvarných prác žiakov rôznych ročníkov je umiestnená v koncertnej sále našej školy a potrvá od polovice marca 2019 do konca mája 2019.

Žiaci pri tvorbe svojich prác využívali nasledovné výtvarné techniky: kresba, maľba, grafika, a rôzne kombinované techniky.

Ak budete mať cestu okolo našej školy, určite sa príďte pozrieť.