DETSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL

Žiaci výtvarného odboru sa zapoja do súťaže Maľovaná ZUŠ-ka 2019 - XV. ročník, ktorú organizuje Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici v školskom roku 2018/2019. Témou súťaže je „ KRAJINA“. Viac o súťaži sa dočítate na stránke Základnej umeleckej školy J. Cikkera.

Naši žiaci vytvorili umelecky stvárnené zvieratká, ktoré nafotili v prírode a tieto diela odovzdali do súťaže. Pozrite si fotogalériu ich tvorby.