Interný koncert

Ďalší zo série interných koncertov, ktoré sa konajú v piatok o 17:00 hod. v koncertnej sále približne koncom každého mesiaca. Zahralo si na ňom viacero žiakov na rôznych hudobných nástrojoch. Takto si žiaci môžu vyskúšať a zlepšiť svoj hudobný prednes pred publikom svojich spolužiakov a rodičov v komornejšej atmosfére. Ku koncu mája sa uskutoční zrejme ešte jeden interný koncert a potom sa môžete tešiť na ten záverečný 14. júna 2019.