Aurel Stodola a Liptovský Mikuláš

 

 

 

 

 

Jedným z významných momentov histórie mesta Liptovský Mikuláš je 160. výročie narodenia Aurela Stodolu, vedca, vizionára, otca parných a plynových turbín, vysokoškolského pedagóga.

S podporou mesta Liptovský Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa bola vyhlásená výtvarná súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov a žiakov základných a stredných škôl. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej umeleckej školy, v ktorej získali nasledovné ocenené umiestnenia:

Kategória ZUŠ I. stupeň
1. Martinka Tekelová
2. Sofia Krassová
3. Paulína Ďaťková
4. Gabriel Tolnay

Kategória ZUŠ II. stupeň
1. Anička Daňová
2. Viktória Kunkelová
3. Samuel Daňo
4. Michal Bardy

K ich umiestneniu im všetkým gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu. Ceny zo súťaže si môžu osobne prevziať v sobotu 11. 5. v OC central, kde bude pokračovanie kultúrneho programu ku 160. výročiu narodenia Aurela Stodolu. Bližšie informácie o programe podujatia nájdete aj na stránke: www.mikulas.sk