Výtvarníci získali strieborné pásmo

Žiaci výtvarného odboru Oľga Fillipova a Cyril Turčáni získali strieborné pásmo na výtvarnej súťaži Cesta čiary 2019.

Celoslovenská súťaž sa konala v Galerii Archív v Kremnici v spolupráci so ZUŠ J. L. Bellu už po 3. krát.

Výhercom k ich umiestneniu gratulujeme.

Cyril Turčáni - 12 r.

Oľga Fillipova - 12 r.

Oľga Fillipova - 12 r.

Pozrieť si môžete aj diela ostatných žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili.