Prijatí študenti na stredné umelecké školy

Zo 7. prijímaných žiakov na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku - odbor Grafický dizajn, prijali 4. našich žiakov výtvarného odboru zo všetkých 36. prihlásených žiakov. Všetci naši žiaci, ktorí si podali prihlášku na stredné odborné školy, boli prijatí. Je to skvelý výsledok ich práce, kvalitného štúdia a dobrej prípravy na prijímacie skúšky od ich pedagógov. Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok to spolu s pedagógmi oslávili detským šampanským.

Prijatí študenti na stredné odborné školy:

Rok úspešného absolvovania talentovej skúšky

Meno a Priezvisko Názov školy Názov odboru Pripravujúci pedagóg
2019 Gregor Maliňák Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Samuel Kozlík Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Ema Kadrliaková Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Paulína Tomková Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Samuel Šufliarsky Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Tvorba hračiek a úžitkových predmetov Mgr. art. Róbert Močiliak