Jakub Lupták získal zlaté pásmo

 

 

V piatok 10. 5. 2019 sa Jakub Lupták s pedagógom PaedDr. Ivanom Mrázom, PhD. zúčastnili celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na zobcovej flaute "Zahrajže nám píšťalôčka".

Súťaž sa konala už po 11. krát v Nových Zámkoch.

Pán učiteľ mu počas súťaže bol korepetítorom a spolu zahrali tri skladby: M. Praetorius: La Bourrée (Zo zbierky Terpsichore), J. Krček: Tanec, S. Joplin: The Entertainer.

Jakub sa s týmito skladbami v sólovej hre na zobcovú flautu v kategórii C (11-12 roční) umiestnil v zlatom pásme.

Veľmi nás jeho umiestenie teší, Jakubovi gratulujeme a prajeme mu ešte veľa skvelých umiestnení v ďalších súťažiach.

Zároveň ďakujeme pánu učiteľovi  Mrázovi za jeho prípravu.