Školská výtvarná súťaž

 

ČO JE „FLEŠ":

„FLEŠ" je interná súťaž szuš, ktorá dáva žiakom priestor na ich individuálny výtvarný prejav. Každý žiak má možnosť odprezentovať svoju prácu. Tému, ktorú si sám zvolí spracuje v technike, ktorá mu je blízka alebo ktorú pri danej téme uzná za najvhodnejšiu.

CIEĽ:

Cieľom súťaže „fleš" je naučiť žiakov samostatne uvažovať a vytvoriť si vlastný koncept práce tak, aby bola vizuálne aj tematicky zaujímavá. Samostatné uvažovanie spočíva vo výbere vhodnej tematiky a následne aj výtvarnej techniky. Okrem iného by mal „fleš" viesť žiakov aj k tomu, aby sa naučili svoje dielo obhájiť verejne pred pedagógom a kolektívom.

ČO ZÍSKA VÝHERCA:

Každý výherca z daného ročníka bude odprezentovaný na školskej webovej a facebookovej stránke. Jeho práca bude tiež vystavená v našej školskej galérii v priebehu celého školského roku. Výherca od nás získa aj malý darček :)

KATEGÓRIE:

Vyhodnotenie súťaže prebieha každý mesiac. Proti sebe súťažia jednotlivé ročníky v dvoch striedajúcich sa cykloch:

1. ČASŤ 1. STUPŇA: 1. - 4. ROČNÍK

2. ČASŤ 1. STUPŇA: 5. - 8. ROČNÍK