Ocenenie žiakov Komunitnou Nadáciou Liptov

 

V sobotu 19. októbra 2019 spoločne ocenili v Komutnitnej Nadácii Liptov tých, ktorí s hrdosťou reprezentujú nielen seba, školu či mesto, ale robia česť celému regiónu Liptov.

Žiakom, študujúcim aj na našej Súkromnej ZUŠ, ktorí  si zaslúžili pozornosť a uznanie Komunitnej Nadácie Liptov udelili Cenu Karla Feňveša 2019:
v kategórií hudba: Majke Ohraďanovej
v kategórií tanec: Aleksije Ilić
v kategórií výtvarné umenie: Cyrilovi Turčánimu.

Zároveň dvaja z týchto ocenených, Majka Ohraďanová a Cyril Turčáni, sa zúčastnili ranného živého vstupu Rádia Regina Stred v relácii rádio budík "S vami, u vás." V tejto relácii uskutočnili príjemný rozhovor o ich činnosti a tvorbe, za ktorú boli ocenení.

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.