Vyhodnotenie súťaže "FLEŠ"

Radi by sme vám predstavili prvých ocenených v rámci našej internej výtvarnej súťaže „Fleš.“
V prvej časti „Flešu“ prezentovali svoju tvorbu žiaci 5.,6.,7. a 8 ročníka.


Ocenení v jednotlivých ročníkoch boli žiaci:
5.ročník: Diana Ruseková
6.ročník : Filip Zacharovský
7.ročník: Martin Burger
8.ročník: Metod Turčáni


Keďže víťazom v danom ročníku môže byť len jeden, rozhodli sme sa vytvoriť aj kategóriu, kde oceňujeme kreativitu a nápady žiakov.
 

Ocenení žiaci v kategórii nápad:
5.ročník: Sofia Krassová
6.ročník: Jakub Lupták, Anna Valaštiaková
7.ročník: Radoslava Štricová
8.ročník: Cyril Turčáni, Martina Lehotská

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších umeleckých múz.