Zdravotné cvičenie

Zdravotné cvičenie 

 

je určené pre ženy, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu navštevovať iné cvičenia a predovšetkým pre ženy po onkologických ochoreniach, liečbe a operáciách bedrového a kolenného kĺbu. Cvičenie vedú skúsené cvičiteľky Ing. Eva Karlíková (tel: 0903 509 921) a Beáta Cibirová. Na zdravie dohliada MUDr. Alžbeta Smiešna.

 

Rozpis cvičení:

Cvičenie bude vždy v utorok v čase 17:30 - 18:15 hod.     Cvičenie začína dňa 17. 9. 2019.

 

Prevencia a liečba bolesti chrbta (SMs)

Cvičenie s gumami zamerané na prevenciu bolestí chrbta, posilnenie svalového tonusu a spevnenie chrbtového korzetu.

Rozpis cvičení:

1. skupina - streda 17:30 - 18:15 hod. 

2. skupina - pondelok 17:30 - 18:15 hod.

 

1. skupina - začína 18. 9. 2019

2. skupina - začína 16. 9. 2019

Nahálková Mirka

Barienčíková Eva

Penkalová Jana

Chodasová Klára

Mihalová Tatiana

Šimeková Eva

Valentová Nataša

Lichardusová Darina

Pilarčíková Elena

Ženíšková Katarína

Bobríková Milota

Brinčíková Mária

Volková Jana

Zeleňáková Tatiana

Kotianová Eva

Ohraďanová Zdena

Sedláková Eva

Mišíková Naďa

Knutelská Hela

Házová Eva

Benková Zdena

Kopincová Iva

 

Bareniová Karin

 

 

 

 

 

Cvičenie sa uskutoční podľa rozpisu, okrem sviatkov a prázdnin !!!