Naše vyučovanie

Fotky z predmetu tanečná príprava PŠ1, 1.ročník a predmetu džezový tanec 5.ročník