Otvorenie galérie RGB

V piatok 28.3.2014 sme slávnostne otvorili Galériu RGB v Obchodno-zábavnom centre na Kamennom poli. Prvá výstava nášho výtvarného odboru v tejto galérii potrvá do júna 2014.