Žiačka 1. B triedy získala ocenenie

 

Naša žiačka Adelka Krassová z 1. B triedy získala ocenenie za svoje dielo Anjel Lásky v súťaži Žitnoostrovská pastelka. Ku získanému oceneniu jej gratulujeme.

Žitnoostrovská pastelka je medzinárodná súťaž detí predškolského veku. Tento rok bolo zaslaných 2020 diel od 1848 autorov zo 14 krajín.

Päťčlenná odborná porota pod vedením umeleckého historika PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. vybrala 60 ocenených, dvom udelila mimoriadnu cenu.

Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede bude vystavených 220 prác z tejto súťaže.

(termín výstavy bude upresnený)