Slávnostné znovuotvorenie sály kultúrneho domu 2014