Mini

Polárny medvedík

(MINI prípravka)

5.zadanie

 

 

 

Budeme potrebovať:

Výkres A4 , mastný pastel, čierna fixka, vodové farby

Vaše hotové diela môžete posielať na mail:

vronkovavo@gmail.com

 

VIANOČNÁ POHĽADNICA

4.zadanie

Budeme potrebovať:

Farebný výkres / alebo biely výkres, farebný papier (hnedý, červený,...) nožnice, lep, pastelky, fixy

Vaše hotové diela môžete posielať na mail:

vronkovavo@gmail.com

 

zadanie 3

Mikuláš

Budeme potrebovať:

Výkres A4, kancelársky papier, červený papier, nožnice, lep, pastelky, fixky, vata

Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

 

zadanie 2

ŠÁLKA

Budeme potrebovať:

vytlačenú šablónku na výkres A4 (priložený PDF súbor)/ prípadne výkres A4 a šálku si nakreslíme spoločne na hodine, nožnice, pastelky, fixky, lep, kúsok šnúrky/bavlnky

Vaše hotové diela môžete posielať na mail:

vronkovavo@gmail.com