1. ročník

5. zadanie 

Chytáme snehové vločky

 Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

                                                                      kudlickovavo@gmail.com

4. zadanie

Farebné prechody zo siluetou
 

Vaše hotové diela môžete posielať na mail: 

vronkovavo@gmail.com                                                              

kudlickovavo@gmail.com

3. zadanie

Mikulášske postavičky
 

Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

                                                                      kudlickovavo@gmail.com

2. zadanie

 VIANOČNÝ STROMČEK

Vaše dielo bude súčasťou zimnej výzdoby výkladu kníhkupectva Tranoscius.

Vaše hotové diela je potrebné odovzdať do kníhkupectva Tranoscius.

Tešíme sa na vaše diela a hotový výklad môžete vidieť  už na 1. Adventnú nedeľu