7. ročník

11. zadanie

Inšpirácia dejinami umenia – Salvádor Dalí
7. + 8. ročník

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,

Vaše ďalšie zadanie bude inšpirované španielskym surrealistickým umelcom Salvadorom Dalím.

Vašou úlohou bude:

KARAVANA

Salvador Dalí:

S. Dalí (1904 – 1989) bol španielsky maliar, fotograf, sochár a zároveň najznámejší predstaviteľ surrealizmu. Dalího raná tvorba patrí k najvýznamnejším artefaktom surrealizmu. Nadväzoval na surrealistickú metódu écriture automatique, ktorá dáva dôraz na voľnú asociáciu podvedomia. Vo svojich špecifických kompozíciách spájal rôznorodé, navzájom nijak nesúvisiace predmety, ktorých absurdná súvislosť mala šokovať. Jeho hlavným cieľom bolo zobrazovať konkrétnu iracionalitu.

Dalího najtvorivejším obdobím boli zrejme 30. roky 20. storočia, počas ktorých vznikli diela ako Stálosť pamäti alebo Horiaca žirafa. Vplyv na jeho tvorbu v tomto období mala nepochybne občianska vojna v Španielsku. Z tohto obdobia pochádzajú obrazy ako Predtucha občianskej vojny, Kanibalizmus jesene a Paranonia.

Základné znaky Dalího malieb, ktoré využijete vo svojej tvorbe:

HORIACA ŽIRAFA

TEČÚCI ČAS

SLONY

ZJAVENIE TVÁRE A MISKY OVOCIA NA PLÁŽI

ZJAVENIE SV.ANTONA

VETERNÉ MLYNY

KRAJINA S MOTÝĽMI

NAVŽDY SPOLU

GALA

GALA

TECHNIKA : kresba
POMÔCKY:

 

V priebehu týždňa budete mať čas si zadanie naštudovať, oboznámiť sa s ním a pripraviť si vopred materiál.
Nasledujúci týždeň sa spoločne stretneme na online hodine, kde zadanie prekonzultujeme a budeme spoločne tvoriť.

Vaše hotové diela nám môžete ukázať na našej spoločnej online hodine alebo nám ich posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com


 TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE DIELA :-)

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka


 

 

 

 

10. zadanie PÍSMO

TYPOGRAFIA - GRAFFITI
7. ročník

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,

vašou úlohou je vytvoriť vlastné písmo/ font. Písmo môže by jednoduché napríklad písané, to už nechám na vašej kreativite. Dôležité je písmo správne umiestniť do formátu. Môžete využiť zdobenie pozadia rámovanie vymaľovanie pozadia, vašej fantázii sa medze nekladú :) Ak by niekto chcel môže skúsiť grafity.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKA : kresba
POMÔCKY:

 

V priebehu týždňa budete mať čas si zadanie naštudovať, oboznámiť sa s ním a pripraviť si vopred materiál.
Nasledujúci týždeň sa spoločne stretneme na online hodine, kde zadanie prekonzultujeme a budeme spoločne tvoriť.


Vaše hotové diela nám môžete ukázať na našej spoločnej online hodine alebo nám ich posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com


 TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE DIELA :-)

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka

 

 

9. zadanie SVETLO A TMA
7.+ 8. ročník

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,

vaším ďalším zadaním je kresba na tmavý  podklad a pochopiť tak princíp svetla a tieňa.


TECHNIKA : kresba
POMÔCKY:

V priebehu týždňa budete mať čas si zadanie naštudovať, oboznámiť sa s ním a pripraviť si vopred materiál.
Nasledujúci týždeň sa spoločne stretneme na online hodine, kde zadanie prekonzultujeme a budeme spoločne tvoriť.


Vaše hotové diela nám môžete ukázať na našej spoločnej online hodine alebo nám ich posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com


 TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE DIELA :-)

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka

8. zadanie DIZAJN
7.- 8. ročník 1. roč. II. stupeň

Milý výtvarníci a výtvarníčky, našou ďalšou témou je tvorba dizajnu pre parfum.

Vašou úlohou je vytvoriť nový dizajn pre fľaštičku na parfum. 
Pri tvorbe je dôležité predstaviť si vôňu parfumu, môže voňať napríklad ako kvety, škorica,  les, rôzne druhy ovocia.  Ak by som si zvolila vôňu škorice môže fľaštička pripomínať tvar škorice.

POSTUP PRI PRÁCI:
- pripravíme si papier / výkres / skicár  ( formát minimálne A4 )
- jeden list papiera použijeme na voľnú kresbu kde budete skúšať tvary ( chcem vidieť postup vašej kresby, napríklad kresbu jahody ktorou ste sa inšpirovali )
- na druhý list papiera  nakreslíte finálnu verziu vášho dizajnu (môžete ho vyfarbiť znázorniť farebnosť parfumu)
 

Téma je prispôsobená pre žiakov, ktorý sa hlásia na umelecké stredné školy
(napríklad: propagačná grafika, produktová tvorba, propagačné výtvarníctvo, reklamná tvorba)
Samozrejme to neznamená že pre ostatných žiakov nie je prospešná, precvičíte si fantáziu kreativitu a spôsob kresby pri navrhovaní.

TECHNIKA : voľná
FORMÁT: minimálne A4

 

V priebehu týždňa budete mať čas si zadanie naštudovať,  oboznámiť sa s ním a pripraviť si vopred materiál.
Nasledujúci týždeň sa spoločne stretneme na online hodine, kde zadanie prekonzultujeme a budeme spoločne tvoriť.

Vaše hotové diela nám posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com


 TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE DIELA :-)

 

 

7. zadanie ZÁTIŠIE
7.- 8. ročník 1. roč. II. stupeň

Milý výtvarníci a výtvarníčky, našou ďalšou témou je zátišie, kompozícia a rôzne spôsoby šrafovania.


Pri výbere správneho zátišia je dôležitá kompozícia.
KOMPOZÍCIA :
Umiestnenie predmetov v priestore. Usporiadanie predmetov by malo pôsobiť esteticky, môžeme použiť fľašu, knihu, ovocie ale aj drapériu (nariasená textília).

RÔZNE SPÔSOBY ŠRAFOVANIA:
Požitím vhodného štýlu šrafovania  dosiahneme v kresbe  dojem svetla, tieňa, tvaru a textúry.

 
EFEKTY ŠRAFOVANIA:
šrafovanie používa stopy jedným smerom, ale môžeme meniť tlak a hustotu ťahov, čím vytvoríme tóny.

VÝBER ZÁTIŠIA:

 Valcovité objekty sú ideálne na skúmanie svetla a tieňa pomocou šrafovania a krížového šrafovania. Gumou si pomôžeme pri zvýraznení lesku.

POSTUP PRI KRESLENÍ:

1. obrysová kresba – ostrou ceruzkou (2B) si naskicujeme tvary nádob, dbajte na umiestnenie vo formáte aby celé zátišie pekne vošlo. Tvar ktorý je nakreslený správne pokojne zvýraznite . 


2. úvodné šrafovanie – ceruzku 2B  držíme voľnejšie a jemnou diagonálnou (šikmou) šrafúrou si naznačíme stredné tóny. Tmavšie tóny zvýrazníme hustejšou šrafúrou a väčším prítlakom.

 

 

 

 

 

 

 


3. šrafovanie cez línie – gumu môžete použiť ako nástroj na kreslenie a tak upraviť okraje cez ktoré ste šrafovali.


4. husté stopy – dobre si prezrite  predlohu a všimnite si ktoré časti sú tmavšie. Pomocou hustejších ťahov vytvoríte tmavé odtiene.

 

 

 

 

 

 

 


5. budovanie vrstiev – krížovým šrafovaním vytvoríte hustejšie a tmavšie oblasti. Šrafovať môžete v niekoľkých vrstvách.

 


6. najtmavšie tóny – vykreslite ceruzkou 6B a tiene zvýraznite tmavým šrafovaním. Snažte sa zanechať výrazné ťahy.

„Smelé ťahy sú kľúčom k efektívnemu šrafovaniu a krížovému šrafovaniu.“


ZADANIE:

-  zátišie
-  kresba ceruzkou
-  minimálne 3 objekty
-  použite šrafovanie

TECHNIKA: kresba,  odporúčam formát A3 alebo A4
POTREBUJEME: výkres/papier, ceruzky 2B a 6B (môžu byť aj iné)

 

Vaše hotové diela nám posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com


 TEŠÍME SA NA VAŠE DIELA :-)

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka


 

 

6. zadanie FIGURÁLNA KOMPOZÍCIA
ZIMNÉ ŠPORTY

7.- 8. ročník 1. roč. II. stupeň

Milé výtvarníčky, našou ďalšou témou je figúra a figurálna kompozícia. Keďže ste už v 7. ročníku, základy kresby figúry  nie sú pre vás novinkou ☺.

Ale samozrejme pre osvieženie si preopakujeme základné proporcie a pomery jednotlivých častí ľudského tela.  Pripravila som Vám obrázok, v ktorom som vám označila  všetky základné informácie.

HLAVA AKO ZÁKLADNÉ MERÍTKO:

Hlava ako základné merítko pri určovaní proporcií postavy je celkom užitočná. Veľkosť hlavy je u každého človeka individuálna, no dalo by sa povedať, že vo všeobecnosti platí, že postava dospelého človeka je vysoká 7 – 8 hláv.

(Neplatí to ale pri kresbe malých detí, ktoré majú hlavu výrazne väčšiu v pomere k telu).

Pri kreslení hlavy sa zamerajte na správny tvar (hlavu nekreslite len ako kruh) – môžete si na začiatok pomôcť a nakresliť ovál jednoducho symetricky.  Ja hlavu kreslím z dvoch kruhov a to jeden veľký kruh ako lebečnú časť a druhý menší kruh ako bradu, Krk je dlhý približne štvrtinu hlavy (no na jeho spodnej časti už začínajú ramená).

VÝŠKA:

Výšku postavy nám určuje veľkosť hlavy, a tak ako som už spomínala vyššie v tele človeka sa proporčne nachádza 7-8 hláv (vrátane hlavy)

POSTUP PRI KRESLENÍ:

•            na začiatku si nakreslíme strednú os tela ktorá nám určuje v akej polohe sa nám postava nachádza

•            v polovici tejto osi vyznačíme polovicu tela a teda  tento buď nám určí oblasť panvy

•            na strednú os zaznačíme „hlavy“, ktoré nám určia výšku postavy

•            ramená a rovnako aj polohu ramien nám určí os kolmá na stredovú os

•            pri práci si pomáhame pomocou osí rúk a nôh ktoré nám určujú či je ruka/ noha zdvihnutá (môžete vidieť vo foto návode)

•            pre kresbe končatín dbáme na to, aby sme nezabudli napríklad, že stehno sa nám pri kolene zužuje, krk že nadväzuje na ramená a tak ďalej.

•            prácu ukončíme dokreslením dlaní a chodidiel (nepotrebujem aby ste vykresľovali prsty)

 

ZADANIE:

-  téma zimné športy
-  3-5 postáv v pohybe
-  veľkosť postavičiek minimálne 13cm
-  použite perspektívu

TECHNIKA: kresba/ maľba,  odporúčam formát A3 alebo A4
POTREBUJEME: výkres/papier, pastelky, fixky, akvarel/vodové farby, tempery

 

Vaše hotové diela nám posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com


 TEŠÍME SA NA VAŠE DIELA :-)

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka

 


 

 

5. zadanie ORIGINÁLNA VIANOČNÁ GUĽA

7.- 8. ročník

 

Milí naši umelci,

Naše posledné predvianočné zadanie bude vytvoriť originálnu vianočnú guľu na stromček.

 

Budeme k tomu potrebovať:

Postup:

 

             

Po materiál, ktorý budete na tvorbu svojho diela potrebovať sa môžete zastaviť u nás vo výtvarnom odbore každý pracovný deň od 10:00-16:00 hod.                           

Vaše hotové diela nám môžete priniesť ukázať do výtvarného odboru ktorýkoľvek pracovný deň od 10:00 – 16:00 hod. alebo nám ich môžete poslať do komentára vášho zadania na našej FB stránke („Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok“), prípadne nám pošlite email (vronkovavo@gmail.com, kudlickovavo@gmail.com ), kde sa s nami môžete aj poradiť.

                                  Vaše pani učiteľky Katka a Lucka, tešíme sa na vaše diela :-)

 

 

4. zadanie TRANOSCIUS

VIANOČNÝ VÝKLAD - DEKORÁCIE

5.-8.ročník a 1.ročník II. stupeň

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky, určite všetci poznáte kníhkupectvo TRANOSCIUS,  ktoré je pri našej ZUŠ.
Naša škola dostala príležitosť ukázať naše zručnosti a vytvoriť nový zaujímavý vianočný výklad. Na tvorbe tohto výkladu sa budú podieľať všetky triedy od 1. po 8 ročník ale aj 1. ročník II. stupeň. Pri tvorbe tohto výkladu môžete ukázať svoju zručnosť a tvorivosť. Svojimi dielami odprezentujete  seba a aj našu školu.

Vašou úlohou bude vytvoriť jedno zo zadaní, ktoré sme pre vás pripravili.

1. zadanie – skladaná kniha
Postupujte podľa foto-postupu, skladanie je veľmi jednoduché aj keď to vyzerá komplikovane. Všetky stránky majú rovnaký postup pri skladaní,  v prípade že sa vám bude zdať, že stránok je príliš veľa a nebude sa vám dať ďalej skladať -pokojne zopár strán vyrežte orezávačom  v rôznych častiach tak, aby to nebolo vidieť. Následne knihu dozdobíme hviezdou, ktorá je vo foto-postupe po prípade stužkami. V prípade otázok vám celý postup vysvetlím keď si prídete po knihu.

2. zadanie – rezaná kniha
Postupujte podľa foto-postupu. Vytvorenie takejto knihy je veľmi jednoduché, treba len dbať na bezpečnosť pri rezaní.  Na začiatku práce si odstránime tvrdé dosky knihy tak, že orezávačom prerežeme predsádku (prvý čistý dvojlist v knihe). Priložíme si pravítko diagonálne na knihu (vidíte vo foto-postupe) a orezávačom podrežeme všetky stránky. Nakoniec si zlepíme začiatok a koniec knižky do kopy. Následne knihu dozdobíme hviezdou, ktorá je vo foto-postupe po prípade stužkami.

 

3. zadanie – hviezda

Hviezdu si vytvoríme zo starých stránok knihy. Na začiatku si  z kartónu vyrežeme kruh, nemusí byť pravidelný len aby sme mali podklad. Z tvrdého papiera si spravíme kornút, ktorý budeme používať ako šablónu, aby všetky kornúty boli rovnako veľké. Na  vytvorenie hviezdy budeme potrebovať približne 23 rovnakých kornútov. Kornúty budeme priliepať tavnou pištoľou. Do stredu hviezdy môžeme dať ľubovoľnú dekoráciu.

4. zadanie- hviezdička 

TECHNIKA: priestorová tvorba, kombinovaná
POTREBUJEME: kniha, lepidlo/ tavná pištoľ/ obojstranná lepiaca páska, nožnice, orezávač, alobal, materiál na dozdobenie :-)

 

- Všetko potrebné nájdete u nás vo výtvarnom odbore-

Vaše hotové diela je potrebné priniesť do výtvarného odboru
ktorýkoľvek pracovný deň od 10:00  16:00 hod.
Aby sme mohli s pani učiteľkou vytvoriť výklad kde si nájdete svoje diela J

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka, tešíme sa na vaše diela

 

 

 

3. zadanie výzva - NAKRESLI TO VO SVOJOM ŠTÝLE
#DRAW THIS IN YOUR STYLE
7. a 8. ročník

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,
tento krát nás inšpiroval instagram a výzva, ktorú sme našli. Táto výzva sa volá # DRAW THIS IN YOUR STYLE

V tejto výzve nájdete predlohu, ktorú máte prekresliť do svojho štýlu. Aj my s pani učiteľkou sme sa do tejto výzvy zapojili, aby sme vás inšpirovali.

 

TECHNIKA: ľubovoľná (môžete použiť aj  počítačové programy)
FORMÁT: výkres A5/A4, môžete použiť aj svoje skicáre

Vaše hotové diela nám môžete priniesť ukázať do výtvarného odboru ktorýkoľvek pracovný deň od 10:00 – 16:00 hod. alebo nám ich môžete poslať do komentára vášho zadania na našej FB stránke („Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok“), prípadne nám pošlite email (vronkovavo@gmail.com, kudlickovavo@gmail.com ), kde sa s nami môžete aj poradiť.

                                  Vaše pani učiteľky Katka a Lucka, tešíme sa na vaše diela!

 

2. zadanie „FLEŠ“
7.- 8. ročník

 

Milí naši umelci,

ako prvé online zadanie sme si pre vás pripravili našu kreatívnu súťaž „FLEŠ“. Fleš dáva našim žiakom priestor pre svoju vlastnú tvorbu v technike, ktorá im je blízka. Vašou úlohou bude vytvoriť dielo s vami zvolenou témou v ľubovoľnej technike. Pravidlá teda ostávajú rovnaké.

Tešíme sa na vaše tvorivé nápady :-)

                                                                            

Po materiál, ktorý budete na tvorbu svojho diela potrebovať sa môžete zastaviť u nás vo výtvarnom odbore každý pracovný deň od 10:00-16:00 hod.                           

Vaše hotové diela nám môžete priniesť ukázať do výtvarného odboru ktorýkoľvek pracovný deň od 10:00 – 16:00 hod. alebo nám ich môžete poslať do komentára vášho zadania na našej FB stránke („Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok“), prípadne nám pošlite email (vronkovavo@gmail.com, kudlickovavo@gmail.com ), kde sa s nami môžete aj poradiť.

                                  Vaše pani učiteľky Katka a Lucka, tešíme sa na vaše diela!

 

1. zadanie KRESBA UHLÍKOM – SVALSTVO
7. Ročník

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,

Ako prvé zadanie sme si pre vás pripravili kresbu svalstva uhlíkom.  Pri tejto téme by ste si mali precvičiť prácu s uhlíkom.

POSTUP:
na začiatku si vyrežete z papiera okienko, ktorým si nájdeme na predlohe zaujímavú časť svalstva, ktorú budete kresliť. Výrez, ktorý ste si zvolili, by nemal byť príliš jednoduchý.
Prácu začneme tak, že na výkres si najskôr nakreslíme len línie, ktoré nám delia samostatné svaly. Ďalším krokom je načrtnúť smer línií svalstva, aby sme čo najvernejšie zachytili videnú realitu.
Pri práci používajte rôzny prítlak, ktorým dosiahnete lepšiu plasticitu. Odporúčame používať uhlík prírodný aj umelý. Prírodný je vhodný na prvotný náčrt, zatiaľ čo umelým uhlíkom pekne vykreslíte detaily a zvýrazníte najtmavšie miesta.

TECHNIKA: kresba
FORMÁT: A3
POMÔCKY:


Uhlík delíme na prírodný a umelý.
PRÍRODNÝ uhlík sú zuhoľnatené tyčinky vŕby či viniča upečené v peci, sú ľahké a majú nerovnomerný tvar ako vetvička. Vŕbový uhlík je mäkký, vytvára zamatové stopy a ľahko sa nanáša a zanecháva hladkú líniu, ktorá sa dá opravovať alebo prispôsobovať.

UMELÝ uhlík je lisovaný uhoľný prášok miešaný so spojivom a sformovaný do valcovitých tyčiniek. Lisovaný uhlík je ťažší, hustejší, menej lámavý ako vŕbový uhlík a zanecháva veľmi tmavú stopu, ktorá sa ťažšie gumuje.

Uhlík gumujeme tzv. plastickou gumou, alebo ho roztierame handričkou, prstom alebo kúskom papiera v ruličke.

 

1. zadanie LINEÁRNA PERSPEKTÍVA
8. ročník

Milé moje výtvarníčky,

Naším prvým zadaním bude perspektíva. Na našom poslednom vyučovaní sme si vysvetlili ako máme uplatniť zásady perspektívy v kresbe. Ale pripravila som si pre vás samozrejme aj postup a vysvetlenie ako toto zadanie zvládnuť. Vašou úlohou bude vybrať si fotografiu mesta, miestnosti, alebo akéhokoľvek iného prostredia, kde je zobrazená perspektíva. Vašou úlohou bude tento obrázok verne prekresliť  uhlíkom na formát výkresu A3

TECHNIKA: kresba uhlíkom
FORMÁT: výkres A3

POSTUP PRI PRÁCI:
Na foto predlohe si môžete ceruzkou zvýrazniť horizont, úbežník (v dvojbodovej perspektíve samozrejme dva úbežníky), geometrické tvary a všetky videné línie. Pozorovaním predlohy si najskôr prekreslíte línie, ktoré máte vyznačené, aby ste čo najvernejšie zachytili kompozíciu obrazu.
Uhlík som zvolila aby ste mali jednoduchšie tieňovanie ako v ceruzke.

Predlohu, uhlík aj výkres si môžete vyzdvihnúť u nás vo výtvarnom odbore. Vaše hotové diela mi môžete priniesť ukázať do výtvarného odboru ktorýkoľvek pracovný deň od 10:00 – 16:00 hod. alebo mi ich môžete poslať do komentára vášho zadania na našej FB stránke („Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok“), prípadne mi pošlite email (kudlickovavo@gmail.com ), kde sa s nami môžete aj poradiť.

                                  Vaša pani učiteľka Lucia, teším sa na vaše diela J

ČO JE TO PRESPEKTÍVA?

Perspektíva sa snaží zachytiť realitu, tak ako ju vidí ľudské oko. Základný rozdiel v perspektíve je, či ide o lineárnu alebo o maliarsku perspektívu.

 LINEÁRNA PERSPEKTÍVA

Tu si všímame hlavne dĺžky úsečiek, tvary telies, teda línie. Pri kresbe je dôležité vidieť všetky  paralelné línie, ktoré pôsobia ako keby sa spájali v jednom bode – úbežník.

 

 

 

 

 

 

ÚBEŽNÍK  je bod umiestnený na horizonte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONT môžeme umiestniť vo formáte viacerými spôsobmi.

1. Vo výške našich očí

 (približne v polovici formátu, alebo v hornej tretine teda vo výške očí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V hornej časti formátu

 – žabia perspektíva

 

 alebo v dolnej časti formátu

 – vtáčia perspektíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALIARSKA PERSPEKTÍVA

maliari sa snažia zachytiť aj farbu, objekty nám vzdialené majú jemnejšie tóny, obraz sa môže rozostrovať