Úspech našej výtvarníčky

Žiačka výtvarného odboru našej školy, Adelka Krassová, získala diplom za víťaznú prácu na medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky, ktorú organizuje Žitnoostrovské osvetové stredisko.

Adelke srdečne gratulujeme!