Pozývame Vás na koncert a výstavu našich absolventov

Napriek tomu, že tento školský rok  nebol ako mnohé iné, žiaci našej školy vo výtvarnom a hudobnom odbore pracovali nepretržite. V obidvoch odboroch  máme v tomto roku absolventov, ktorí končia štúdium na našej škole na prvom resp. druhom stupni. Pre pedagógov aj žiakov je to významná chvíľa, zavŕšenie ich niekoľkoročnej spoločnej cesty, a preto ju oslávime tak ako sa patrí. Slávnostný absolventský koncert aj absolventská výstava budú v piatok 25.6.2021 v galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Srdečne vás pozývame!

Vzhľadom na kapacitu priestoru, obe akcie organizujeme len pre pozvaných hostí a rodičov. Širokej verejnosti prinesieme atmosféru následne cez fotodokumentáciu. Držte nám a hlavne absolventom palce.