Absolventský koncert 2021

25.06.2021 sa v priestoroch galérie P. M. Bohúňa konal Absolventský koncert žiakov hudobného odboru našej Súkromnej základnej umeleckej školy. Keďže sa v predchádzajúcom školskom roku absolventský koncert z dôvodu pandémie nekonal, v tomto roku bol koncert ukončením štúdia na našej škole aj pre dve minuloročné absolventky.

Absolventi:

Filip Bochnička- absolvent 1. stupňa v hre na klavíri, pedagogické vedenie PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

Lenka Belopotocká- absolventka 2. stupňa v odbore sólový spev, pedagogické vedenie MgA. Ľubomíra Dutková, PhD.

Laura Gejdošová- absolventka 1. stupňa v hre na klavíri, pedagogické vedenie MgA. Ľubomíra Dutková, PhD.

Mgr. Mária Palásthyová- absolventka štúdia pre dospelých v hre na husliach, pedagogické vedenie Mgr. art. Martin Socháň

Mária Ohraďanová- absolventka 1. stupňa v hre na husliach, pedagogické vedenie Mgr. art. Martin Socháň

Ing. Andrej Vallo- absolvent  štúdia pre dospelých v hre na husliach, pedagogické vedenie Mgr. art. Martin Socháň