Cena Karola Feňveša aj pre našich žiakov

Komunitná nadácia Liptov v nedeľu 29.augusta 2021 v priestoroch GrandCastle Liptovský Hrádok už po 9 krát udeľovala Cenu Karola Feňveša, nadaným žiakom umeleckých škôl s talentom a Cenu Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce. Tento rok sa udelilo až 10 cien a bol to nádherný večer plný emócii a kultúrneho vyžitia v podaní žiakov hudobného odboru našej SZUŠ. V programe účinkovala kapela Šiesty zmysle, komorný orchester SZUŠ, gitarové trio SZUŠ, Jakub Lupták, Timea Kouřimská, Martin Ohraďan, Andrej Matejko, Mária Ohraďanová.
Cena Karola Feňveša 2021 získali:
v kategórii hudba:
Adam Chytil - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Andrej Matejko - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v kategórii tanec:
Matej Ilavský - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Margaréta Štofčíková - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v kategórii výtvarné umenie:
Leonard Šlosár - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Veronika Tomčíková - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
Účinkujúcim aj oceneným ďakujeme za krásny zážitok a držíme im palce v ich ďalšom umeleckom raste!