Koncert so Slovenským komorným orchestrom

Členovia Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom vystúpili 4.10.2021 s veľkým úspechom v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Po ich boku sa na úvod koncertu predstavili aj žiaci našej Súkromnej ZUŠ. Koncertu predchádzala verejná skúška orchestra a doobedné workshopy pre huslistov a violončelistov. Koncert bol vyvrcholením podujatia Liptovská hudobná jeseň a uskutočnil sa najmä vďaka podpore Rotaryklubu Liptov.

Žiaci SZUŠ LH, ktorí účinkovali na koncerte spolu so Slovenským komorným orchestrom: Jakub Lupták, zobcová flauta, Lenka Belopotocká, spev, René Kertész, husle, Mária Ohraďanová, husle