Vianočný koncert hudobného odboru

Vianočný koncert sa uskutočnil 17. decembra o 17 hodine v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši,

Záznam koncertu na DVD je možné zakúpiť v hudobnom odbore za sumu 5eur.