Masky

Fašiangy sú v tomto roku 2022 opäť bez plesov a bálov. V našom výtvarnom odbore to však na tvorivosti a radosti nijako neubralo a maskami je rozveselená každá hodina výtvarnej. Maska je ideálna na osvojenie si zručností priestorovej a dekoratívnej tvorby.