Výstava

Srdečne Vás pozývame na výstavu výtvarného odboru našej školy. Výstava prác našich žiakov je druhou výstavou pre verejnosť v tomto školskom roku. Prístupná je v priestoroch Cukrárne Pralinka v Liptovskom Mikuláši.