20. výročie školy

17.6.2022 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil slávnostný koncert dvoch sesterských škôl, ktoré tak oslávili výročia svojho založenia. Súkromná základná umelecká škola si pripomenula 20. výročie založenia a 10. výročie založenia oslavovalo Súkromné tanečné konzervatórium. 

Nakoľko majú školy rovnakého zriaďovateľa a od začiatku spolu veľmi úzko spolupracujú, najmä vďaka TK Jessy Vavrišovo, bolo logické, že oslavovať budú spoločne. V spoločnom slávnostnom koncerte sa predstavili všetky zložky našej SZUŠ. Orchester, spevácky zbor, kapely Šiesty zmysel a Rock raptors, TK Jessy, DFS Pramienok, FS Váh.