Cena Karola Feňveša 2022

16.11.2022 sa uskutočnil Benefičný koncert Deti deťom, ktorý sa po štvorročnej odmlke opäť konal v Liptovskom Hrádku, pripravila  Komunitná nadácia Liptov v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok.

Študenti, žiaci- to je hybná sila spoločnosti, ich vedomosti, schopnosti a charakterové či vôľové vlastnosti určia smer ďalšej generácie. Dnes teda spoločne s vami, vzdáme uznanie a hold  výborným študentom a žiakom hrádockých škôl. Nadačný fond Deti Deťom, bol pri nadácii založený Izabelou Trepáčovou pred 11 rokmi. Jeho poslaním je pomoc, prezentovanie a podporovanie detí, a to všetkých detí bez rozdielu: deti zo sociálne slabých rodín,  zdravotne znevýhodnené, športovo či umelecky nadané.  Tento vznešený cieľ sa darí napĺňať aj podujatím, akým je benefičný koncert Deti deťom, ktorého súčasťou je aj oceňovania najlepších žiakov hrádockých škôl.

Za našu Súkromnú základnú umeleckú školu boli cenou Karola Feňveša ocenení: René Kertéz ( hudba, hra na husle), Radka Štricová ( výtvarné umenie), Tamara Kollárová ( tanec), Adela Kováčová ( hudba, spev).

Na slávnostnom koncerte účinkovali TK Jessy, tanečníci TK Jessy a Súkromného tanečného konzervatóri, Orchester SZUŠ, kapela 6zmysel a ĽH DFS Pramienok.

Záver koncertu patril zakladateľkám TK Jessy a popredným osobnostiam tanečného umenia IDO, pedagogičkám SZUŠ Alene Majeríkovej a Ľubici Chlebovej, ktoré si prebrali cenu Dr. Ivana Šenšela- „Cena KNL za neoceniteľnú prácu na poli kultúry“ .