Naši žiaci sa zapojili do ilustrácie knihy

Naši žiaci sa podeiľali na ilustrovaní knihy vydavateľstav Tranoscius.
Z prác žiakov, ktorí sa do ilustovania zapojili sú v knihe ilustrácie žiačky ŠUP v RK, naši žiaci sú však uvedení  medzi výtvarnými prácami, z ktorých sa vyberalo. 
Na ilustrovani sa podieľali žiaci 4.a, 5.a,6.b, 7.a aj žiaci  II . STUPŇA .
 
Pre našich žiakov to bola výborná skúsenosť oboznámiť sa s celkovým procesom - ako pracuje ilustrátor- od prečítania, pochopenia diela až po spracovanie myšlienky v 1 obrázku. Ilustrácie boli spracované v technike kresby ceruzkou na formát A4/ A3.
 
Každý žiak dostane ako poďakovanie výtlačok novej knihy. Veríme, že s vydavateľstvom Tranoscius bude naša spolupráca pokračovať aj naďalej.