Benefičný koncert Deti deťom

 IV. ročník Benefičného koncertu KNL - Deti deťom", ktorý sa uskutočnil v nedeľu 26.4.2015 o 17.30 v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku. Súčasťou koncertu bolo odovzdávanie Cien Karola Feňveša najlepším žiakom umeleckých škôl a odovzdanie ceny Dr. Ivana Šenšela osobnostiam za prínos v oblasti kultúry mesta Liptovský Hrádok. V programe sa predstavili žiaci a  učitelia v dielach : Capriciio 24 s variáciami od Nicola Paganiniho, Moskovské večery a pásmo ľudových piesní, Uhorský tanec č. 5 a Vivaldiho koncert pre dvoje huslí v sprievode klavíra, piesne Širokie sa cesty a Milua moja v doprovode s ľudovou hudbou SZUŠ,tanečné choreografie v podaní žiakov SZUŠ . Výťažok zo vstupného ako aj tichej aukcie šperkov a výtvarných diel sa rozdelí na projekty do oboch umeleckých škôl. 

Nominácie žiakov SZUŠ

Hudobný odbor, husle : Kristína Sokolová - laureát, z triedy J.Kotlára

                                            Simona Hybenová a Matej Droppa

Hudobný odbor, spev : Lenka Belopotocká - laureát, z triedy P. Dubjelovej

                                           Tereza Oravcová

Výtvarný odbor :              Monika Nemcová - laureát, z triedy K. Olexovej

                                           Samuel Kozlík a Simona Tekelová