Úspech našej pedagogičky

Tanečná pedagogička našej školy ( Tk Jessy) Margaréta Štofčíková, ktorá je aj našou absolventkou, má za sebou premiéru svojho nového diela.

Choreografia Pampúšik, o ľudskej bábke, vznikala ako sólo pre študentku Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku. Choreografia mala veľký úspech a autorka aj interpretka diela zaň boli ocenené na medzinárodnej súťaži Nádej baletu (www.nadejbaletu.sk). V porote súťaže pôsobil aj umelecký vedúci Baletu štátneho divadla Brno Mário Radačovský a ponúkol Margaréte Štofčíkovej spoluprácu s juniorským súborom baletu ŠtD Brno.

Choreografia Pampúšik sa tak dostala v rozpracovanej podobe na dosky Brnenského štátneho divadla. Úspešná premiéra sa konala 3.3.2023. Autorke srdečne gratulujeme a tešíme sa na jej ďalšiu tvorbu! Aktuálne jej rukopis môžte vidieť aj v inscenácii Liptovského divadla tanca ( www.ldtlh.sk) Čakanie...NA?...KEĎ?!.