Cena Karola Feňveša 2023

Vo štvrtok 09.11.2023 udeľovala Komunitná nadácia Liptov ceny pre najlepších študentov hrádockých škôl a osobnosť kultúry mesta.
Program benefičného koncertu DETI DEŤOM tvorili žiaci našej školy: Komorný orchester SZUŠ, Folklórny súbor VÁH, Liptovský Mikuláš, Zuzana Kyzeková a študenti Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok.
Cenou Karola Feňveša boli z našej školy ocenení títo žiaci:
v kategórii hudba Zuzana Kyzeková,
v kategórii tanec Zuzana Pavlíková,
v kategórii výtvarné umenie Martina Tekelová.
Gratulujeme všetkým oceneným!