Školská súťaž VODA OHEŇ

Výsledky školskej súťaže "Voda/ oheň"Výhercovia súťaže „Voda/ oheň“

Sme veľmi radi, že sa do tejto súťaže zapojili takmer všetci žiaci nášho výtvarného odboru zo všetkých troch ateliérov. Vybrané výherné práce vyberala komisia zložená z kolektívu pedagógov VO:

R. Močiliaka, K. Martančíkovej, K. Olexovej.

Práce budú vystavené ako stála expozícia v novootvorených priestoroch rodinného centra Dantia, ktorá sa nachádza hneď vedľa tanečného odboru. Práce našich žiakov budú sprístupnené verejnosti od 1. júna 2015 v čase od 10:00 do 16:00 hod.

Vecné ceny si výhercovia môžu prevziať 1. júna v priestoroch výtvarného odboru. 

 

Výhercovia:

 • Terezka Abrahamová 3.B
 • ŠarlotkaBalická 1.B
 • EliskaČulláPš1.C
 • Jarko Dobiš Pš2.A
 • Natálka Ďuricová 2.A
 • Alžbetka Fašánková 3.A
 • Terezka Koláriková Pš2.C
 • Silvinka Konfráterová 5.r
 • SofinkaKrassová Pš2.B
 • VikiKunkelová 4.B
 • Maťka Lehotská 3.B
 • Kubko Lupták 1.B
 • Viki Matejková Pš2.B
 • Mirka Mlynarčíková 4.B
 • Monika Nemcová 5.r
 • Danka Rakytová 3.B
 • Miško Smieško Pš1.A
 • Alicka Šlachtová 2.A
 • Tamarka Tomčíková 1.B
 • Ninka Urbanovičová 3.B
 • FilipkoZacharovský 1.B
 • Spoločná práca žiakov 3.B

 

Všetkým našim výhercom srdečne gratulujeme.

Kolektív výtvarného odboru: K. Olexová

K. Martančíková

R. Močiliak