Záverečný koncert tanečného odboru v LM

Na koncerte sa predviedli žiaci tanečného odboru našej pobočky v Liptovskom Mikuláši a súčasne členovia DFS Pramienok, FS Váh a Tanečného súboru Danita. Súčasťou koncertu bolo zároveň predstavovanie absolventov prvého stupňa a emotívna rozlúčka s našou zástupkyňou, ktorú sme spoločne prepustili na materskú dovolenku :)

Tohtoroční absolventi sú pre nás veľmi vzácni. Sú to totiž prví absolventi, ktorí v našej pobočke v Liptovskom Mikuláši začali od jej úplného začiatku a dnes sa po 8 rokoch stali prvými, ktorí absolvovali všetky ročníky prvého stupňa. S našou školou sa sťahovali do troch nových priestorov, pracovali pod vedením takmer všetkých pedagógov školy a dnes sú z nich krásni mladí tanečníci, reprezentujúci našu školu na súťažiach. Gratulujeme im a veríme, že sa so všetkými v septembri stretneme na druhom stupni.