HRÁ CELÁ RODINA

Dvere našej ZUŠ sú otvorené aj rodičom

Často k nám rodičia prihlásia svoje dieťa aj preto, že oni sami chcú hrať na nástroj, no v detstve sa im to nepodarilo. Svoje sny si môžete plniť stále. Naša Súkromná ZUŠ prináša do Liptovského Mikuláša nový unikátny projekt. U nás sa môžete učiť spolu so svojiím dieťaťom. Spolu napredovať, spolu doma cvičiť a snáď aj vystupovať.

So svojím dieťaťom môžete absolvovať všetky jeho hodiny - individuálnu hru na nástroj, komornú hru, aj hudobnú náuku. Účasť na všetkých hodinách však nie je podmienkou. Spoločná účasť môže priniesť dvojitú radosť, spoločné zážitky a podporiť Vašu vzájomnú dôveru. Okrem toho, že aj rodič získa základnú zručnosť v hre na hudobnom nástroji, spoločné vzdelávanie prispeje k lepšiemu pochopeniu chýb dieťaťa a dá rodičovi nástroj, ako mu pomôcť pri domácom cvičení.

Spoločné vzdelávanie žiaka s jeho rodičom spúšťame zatiaľ pri dvoch nástrojoch - hre na husliach a hre na gitare. V prípade pozitívnych ohlasov, môžeme v budúcnosti tento projekt rozšíriť aj o ďalšie nástroje.

Podmienky na prijatie do hudobného odboru je povinný splniť len detský žiak. Jeho rodič je jeho sprievodom a aktívnym účastníkom na hodinách. Každý pracuje na vlastnom nástroji, pričom školné sa platí len za dieťa.