Špeciálne vyučovanie výtvarnej v Dantii

Vybrané hodiny výtvarnej výchovy sa minulý týždeň uskutočnili v Dantii, keďže náš výtvarný odbor tento rok v Dantii chystá okrem iného aj veľký projekt.