Projekt - vyzdobenie detského centra Dantia

Žiaci si pripravovali prírodné materiály pre nový výtvarný projekt - vyzdobenie detského centra Dantia. Z materiálov zhotovovali svoje diela metódou frotáže.