Úspechy našej školy

Žiak Jakub Lupták sa 5. mája 2017 pod vedením pána doktora Ivana Mráza zúčastnil IX. celoštátnej súťaže s medzinárodnou účaťou v hre na zobcové flauty. Bol mu udelený diplom Strieborného pásma v sólovej hre na zobcové flauty. Gratulujeme! Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu svojich talentov a našej školy.