DANCE MASTER 2017

Študenti Moderného oddelenia Tanečného odboru našej školy na súťaži DANCE MASTER 2017 vytancovali 7 cenných umiestnení.

Ostrov pokladov - 1. miesto, choreograf: Bc. Veronika Šípková - (študenti 6. a 7.ročníka)
Neodchádzaj - 1. miesto, choreograf: Ivana Slaná- (študenti 2.ročníka II. stupeň)
Vianočné stretnutie - 1. miesto, choreograf: Mgr. art. Eva Ohraďanová- (študenti 4. ročníka)
Let´s try it together - 2. miesto, choreograf: Bc. Veronika Šípková- (študenti 2. ročníka II.stupeň)
Modlitba - 3. miesto, choreograf: Katarína Kovalčíková- (študenti 2.ročníka II.stupeň)
Hotel Ritz - 3. miesto, choreograf: Ivana Slaná-  (študenti 4.ročníka)
Šaškovia - 3. miesto, choreograf: Mgr. art. Eva Ohraďanová- (študenti 2.a 3. ročníka)
 
Gratulujeme a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu nielen školy, ale aj ich talenov a výsledkov práce ich vyučujúcich pedagógov.