Minibesiedka II.

Dňa 9. 2. 2018 sa uskutočnila besiedka s odovzdávaním diplomov MINI II. A a MINI II.B pri ktorej prezentujeme prácu našich najmenších žiakov vo výtvarnom odbore. Tento polrok sme besiedku realizovali v priestoroch rodinného centra Dantia, kde bola výborná atmosféra a kde sa cítili príjemne aj naši žiaci a aj rodičia mali priestor na príjemný rozhovor. Ďakujeme za poskytnutie priestorov a tešíme sa na ďalšiu akciu.