Vytvárame novú scénu LDT

Pre Liptovské divadlo tanca na novú inscenáciu Rozprávky... sme vytvárali prvky novej scény. Naša práca pozostávala z tvorby rozprávkovej truhlice, papierových lekien. Vyskúšali sme si aj prácu so sádrou, z ktorej sme robili sádrové odliatky rúk a nôh.