Gitarová besiedka

Žiaci podali excelentné výkony na gitarovej besiedke. Pripravuje ich pán učiteľ Ing. Michal Kubáň, DiS. art.. Besiedka sa konala v mladom kultúrnom centre Diera do sveta.