Výstava SPOLU

Výstava SPOLU je prezentáciou výtvarných diel žiakov dvoch základných umeleckých škol so sídlom v Liptovskom Hrádku a zároveň prezentácia práce siedmich pedagógov (Mgr. S. Beťková, Mgr. J. Khouri, Mgr. L. Vyšná, Mgr. V. Uhliarová, Mgr. K. Olexová, Mgr. art. R. Močiliak, Mgr. K. Vronková) pôsobiacich vo výtvarných odboroch oboch škol.
 

Výstavu si môžete pozrieť od 5. marca do 30. apríla 2018 v priestoroch MARÍNO RESTAURANT v RGB LIPTOV.