Ing. Michaela Košová

 

VÝUČBA PREDMETOV

Tanečná príprava
Džezový tanec
Klasický tanec
Ľudový tanec

 

Vzdelanie

2004 - 2009  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka  Trenčín (Personálny manažment a rozvoj ľudských zdrojov)
2000 - 2004  Gymnázium M.M.Hodžu Liptovský Mikuláš
2007 - 2010 Doplnkové vzdelávanie tanečných pedagógov  pri SZUŠ Liptovský Hrádok
2006 - 2010 II.stupeň tanečného odboru SZUŠ Liptovský Hrádok

 

Zamestnanie

od 2009  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš - manažér kultúry pre oblasť tanca, folklóru a voľnočasové  aktivity

 

Interpretačná prax

od 2000 FS Váh Liptovský Mikuláš
1990 - 2000 DFS Pramienok Liptovský Mikuláš

 

Pedagogická prax

od 2007  SZUŠ Liptovský Hrádok
od 2007  DFS Pramienok Liptovský Mikuláš
od 2007  FS Váh Liptovský Mikuláš
2006  ZUŠ J.Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš

 

Choreografická prax

2009  SZUŠ Liptovský Hrádok
2006 DFS Pramienok Liptovský Mikuláš
2006  ZUŠ J.L.Bella Liptovský Mikuláš

 

Úspechy

2011  1.miesto celoštátna súťažná prehliadka sólistov tanečníkov Šaffova ostroha
2010   Laureát celoštátnej súťažnej prehliadky sólistov tanečníkov Šaffova ostroha