Ing. Michaela Košová

nar. Liptovský Mikuláš

Vzdelanie:

 

Zamestnanie: 

Interpretačná prax:

Pedagogická prax:

Choreografická prax:

Úspechy: