Mgr. Mária Palásthyová

nar. Konrádovce (Fiľakovo)

Vzdelanie:

Zamestnanie:

Choreografická prax:

Pedagogická prax:

Ocenenia:

Iné: