PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

 

VÝUČBA PREDMETOV

Hra na zobcovej flaute
Hra na akordeóne
Zborový spev
Hra na klavíri

 

Vzdelanie

Vyštudoval hru na pozaune a hru na akordeóne na Konzervatóriu v Žiline. Na HTF VŠMU v Bratislave absolvoval v odbore hudobná dramaturgia a zborové dirigovanie. Doktorát z didaktiky hudby získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

 

Odborná a pedagogická prax

Pôsobil vo viacerých hudobných a hudobno-pedagogických inštitúciách, najdlhšie v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako zbormajster a na PF KU v Ružomberku ako vysokoškolský pedagóg a umelecký vedúci univerzitného speváckeho zboru Benedictus.


Počas svojej kariéry viedol a doteraz vedie viacero speváckych zborov, s ktorými uskutočnil stovky koncertov na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko). S komorným zborom LAETO ANIMO z Liptovského Mikuláša a s univerzitným zborom Benedictus pri KU v Ružomberku dosiahol niekoľko popredných medzinárodných ocenení v zahraničí.

V roku 2017 bol umeleckým garantom a šéfdirigentom unikátneho projektu Slovak Accordion Orchestra, ktorý združoval popredných akordeónových interpretov z celého Slovenska a uskutočnil viaceré koncerty s najvýznamnejšími slovenskými hudobnými umelcami.

Jeho interpretačné nahrávky sú dostupné na 7 hudobných CD-nosičoch, z toho 2 boli realizované v zahraničných nahrávacích štúdiách. Okrem Slovenska ako dirigent a zbormajster spolupracoval s profesionálnymi a s polo-profesionálnymi hudobnými telesami z Poľska, Českej republiky, Francúzska, Ukrajiny a Maďarska. V súčasnosti je jeho hlavným pôsobiskom Súkromná základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku.