PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

Vyštudoval hru na pozaune a hru na akordeóne na Konzervatóriu v Žiline. Na HTF VŠMU v Bratislave absolvoval v odbore hudobná dramaturgia a zborové dirigovanie. Doktorát z didaktiky hudby získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku.


Pôsobil vo viacerých hudobných a hudobno-pedagogických inštitúciách, najdlhšie v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako zbormajster a na PF KU v Ružomberku ako vysokoškolský pedagóg a umelecký vedúci univerzitného speváckeho zboru Benedictus.


Počas svojej kariéry viedol a doteraz vedie viacero speváckych zborov, s ktorými uskutočnil stovky koncertov na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko). S komorným zborom LAETO ANIMO z Liptovského Mikuláša a s univerzitným zborom Benedictus pri KU v Ružomberku dosiahol niekoľko popredných medzinárodných ocenení v zahraničí. Od roku 2017 je umeleckým garantom a šéfdirigentom unikátneho projektu Slovak Accordion Orchestra, ktorý združuje popredných akordeónových interpretov z celého Slovenska a spolupracuje s najvýznamnejšími slovenskými hudobnými umelcami.
Jeho interpretačné nahrávky sú dostupné na 7 hudobných CD-nosičoch, z toho 2 boli realizované v zahraničných nahrávacích štúdiách. Okrem Slovenska ako dirigent a zbormajster spolupracoval s profesionálnymi a s polo-profesionálnymi hudobnými telesami z Poľska, Českej republiky, Francúzska, Ukrajiny a Maďarska. V súčasnosti je jeho hlavným pôsobiskom Súkromná základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku.