Mgr. Katarína Vronková Dis.

 

VÝUČBA PREDMETOV

Kresba, maľba, grafika

Dekoratívne činnosti a práca s materiálom

Modelovanie a priestorová tvorba

 

Vzdelanie

2008 – 2012 Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok – Propagačná grafika
2012 – 2017 Trnavská univerzita, Trnava (filozofická fakulta – Dejiny a teória výtvarného
umenia a architektúry)
2016 – 2018 Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok – Produktová tvorba (Pomaturitné štúdium)

 

Úspechy

V roku 2012 bola jej záverečná práca v odbore Propagačná grafika použitá ako dizajnové
riešenie priestorov Slovenského olympijského domu v Londýne (na Letných Olympijských
hrách 2012). Práce sú dodnes súčasťou interiéru.

 

Súčasnosť

V súčasnosti sa venuje najmä kresbe, ilustrácii, tvorbe knižných záložiek a abstraktných
grafických obrazov vychádzajúcich z jej makro fotografií prírody. Príležitostne tvorí
propagačné materiály a iné grafické zadania na objednávku.