Lucia Morongová, Dis. art.

 

VÝUČBA PREDMETOV

Kresba, maľba, grafika
Dekoratívne činnosti a práca s materiálom
Modelovanie a priestorová tvorba

 

Vzdelanie

Už na základnej škole som navštevovala Základnú umeleckú školu, kde sa moja láska k výtvarnému umeniu prejavila natoľko až ma to priviedlo na Školu úžitkového výtvarníctva  v Ružomberku kde som vyštudovala propagačnú grafiku po ukončení maturity ma začala lákať iná forma umenia a to produktová tvorba, ktorá na rozdiel o propagačnej grafiky kde veci vnímame plošne sme sa začali venovať priestorovému umeniu fotografii maľbe  ale aj prácou s materiálom.

 

Súčasnosť

Nakoľko cela moja životná cesta začala na základnej umeleckej škole som sa rozhodla že aj ja chcem odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti ďalším generáciám a tak pracujem ako výtvarný pedagóg  v Súkromnej základnej umeleckej škole v Liptovskom Mikuláši. Myslím si že detskú fantáziu treba rozvíjať a podporovať kým vedia v svojich snoch lietať.