Alena Majeríková

nar. Liptovský Mikuláš

Vzdelanie:

Pedagogická a choroegrafická prax:

Iné: